Çocuk gelişiminde şiddet

cocuk-ve-siddet

Çocuk terbiyesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen ve savunulan şiddetin ya da dayağın aslında faydasından çok çocuğa zararı bulunmaktadır. Anne ve babaların bu konuda yetersiz ve yanlış bilgilerinden dolayı birçok çocuk şiddete maruz kalmakta ve zarar görmektedir. Ülkemizde de görülen çocuğa karşı şiddet ve dayaktan dolayı birçok çocuk sakat kalmakta, yaralanmakta ve psikolojik sıkıntılara uğramaktadır. Dayağın ya da şiddet olarak adlandırılan diğer şeylerin ilk olarak çocuğa vermiş olduğu zara psikolojik rahatsızlıklar ve gerilimlerdir.

Dayak yiyen çocuklarda genel olarak aşırı kaygı ve korku bulunmakta çocuk sürekli kendini baskı altında hissetmektedir ve bunun sonucunda okul hayatında ya da arkadaş çevresinde birçok sıkıntıyla karşılaşmakta ve içine kapanık bir hayat yaşamaktadır. Dayak yiyen çocuk hayatının her alanında dayak ve şiddet yüzünden oluşan sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalmaktadır. örneğin: Kendisine yapılan bir haksızlık karşısında karşı tarafa tepki verememekte ve korkularından dolayı bu olaya göz yummak durumunda kalabilir ya da okul hayatında toplumdan ve arkadaşlarından uzak kalarak içe kapanık asosyal bir hayat sürdürebilir.

Bu olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalan çocuk ayrıca sıkıntılarını ya da problemlerini çevresindekilere anlatmakta sıkıntı çekmekte ve problemler yaşamaktadır. Çocuklarımızı bu sıkıntılardan kurtarmak ve onların bu problemler ile uğraşmalarını engellemek istiyorsak onlara anne ve babalar olarak sevgiyle yaklaşmalı onlarla konuşarak ne yapıp yapmayacağını anlatmalıyız.