Çocuk gelişiminde müzik eğitiminin çocuğun sosyal gelişimine katkısı

muzik-dinleyen-mor-kiz

Her çocuğun, özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde gurupla çalışması kuşkusuz onun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin, gurupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması enerjini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlayabileceği ve ritim-melodi duygusunu geliştirebileceği türden bir etkinliktir.

Çocuğun tam gelişim döneminde bu türden aktivitelere katılması ve öz güven arttırıcı faaliyetlerde bulunması onun sosyal açıdan gelişmesi için çok önemli ve bir o kadar da muhteşem bir iştir. Anne ve babanın da bunu desteklediğini ve kendisini takdir ettiklerinin farkına varan çocuk hem okul ortamında hem de hayatının her alanında pozitif bir tutum sergileyecek ve öğrenme isteğini her zaman duyacaktır.

Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğa diğer çocuklarla beraberce mutlu yaşama alışkanlığını kazanmada yardımcı olur. Her çocuk çeşitli müzik etkinliklerinde yer aldığında, gerek şahsen ve gerek sorumlu bir üye olarak yaptığı grup çalışmaların da, bu amaca doğru yönelecektir. Bunun neticesi olarak da çocuk sosyalleşecektir ve özgüveni artacaktır. Çocukların toplumsal etkinliklere katılma deneyleri oldukça azdır. Müzikal etkinlikler, çocuğa toplumsal ve sosyal bir ortama sokarak ferdi, grup ve toplu iş yapmalarını sağlayacağından, toplumsal etkinliklere katılma deneyleri artacaktır.