Çocuk Gelişiminde Hayvan Sevgisi

3393dd5chayvan-sevgisi

Çocuk, büyümesiyle birlikte etrafında olanlara anlam vermeye başlar ve ilkin hayvanları zihninde nereye koymasını bilemez. Zaman geçtikçe hayvanların da bu dünyaya ait olduklarını, yaşamı onlarla paylaştığımızı anlamaya başlar ve onlara karşı sempati geliştirmeye koyulur.

Fakat çocuklar hayvanları değişik gördüklerinden dolayı onlar hakkında ilk tepkileri olumsuzdur. Kolayca onları sevmeye yanaşmazlar. Çocukta hayvan sevgisi gelişimi kademeli bir şekilde oluşur ve bunu sağlamak öncelikle ebeveynine düşer. Hayvanları gördükçe onların ne olduklarını merak eden çocuğa, onun anlayacağı şekilde doğru cevaplar verilmelidir. Kuş görüldüğü vakit kuşun belirgin özelliklerini, örneğin uçmasını, anlatarak çocuğun zihninde kuş sınıfının ayrı bir yer tutması sağlanmalıdır. Hayvanlarla bu yaşamı paylaştığımızı her fırsatta anımsatmalı, onlardan korkmak yerine onlara zarar vermemeyi öğretmek gerekmektedir.

Tabii zarar verecek hayvanların da olabileceğini çocuğun bilmesinde fayda vardır. Örneğin köpekler tehlikeli olabilirler ve çocuğun köpeklere yaklaşımı denetim altında olmalıdır. Bunun yanı sıra çocukta hayvan sevgisi evcil hayvanlar ile sağlanabilir. Balık, kuş ve kedi gibi zararsız hayvanlar ile temas ettirildikten sonra köpek gibi görece daha zarar verebilecek hayvanlarla tanıştırılmalıdır. Çocukta hayvan sevgisi gelişimi pek çok konuda getiri sağlar. İlki, çocuğun vicdan gibi temel insani vasıflarının gelişimine katkı sağlar ki bu, bir insan için oldukça önemlidir. Ardından evcil hayvanlar üzerinden çocuk sorumluluk kazanmaya başlar ve onlara gösterdiği özenle birlikte sorumluluğun ne olduğunu anlamaya çalışır.

Evcil hayvanların ölümünde ise çocuk henüz ölümü anlamlandıramayacağı için doğrudan ölümü açıklamak tatsız durumlar yaratabilir. Bunun yerine daha anlaşılır bir dil kullanmak iyi olacaktır. Mesela, hayvanın başka bir yere, arkadaşlarının yanına gittiğini söylemek özellikle küçük yaş grubu çocukları için oldukça iyi olacaktır.

Çocukta hayvan sevgisi, onu pek çok açıdan geliştirecek, çoğu zaman arkadaşlık edeceği bir canlının olmasını sağlayacak, sorumluluk yüklenmesine sebep olacak, kendinden başkalarına karşı merhamet duymasına yarar sağlayacaktır. Önemli olan çocuğun hayvanlarla ilişkisine dikkat etmesini, sakınımı elden bırakmamasını sağlamaktır. Evcil hayvan bakımında ise her şeyi çocuğa bırakmamalı, onun ufak yardımlar yapmasını sağlamaktır. Aksi halde çocuk, çabucak sıkılabilecek ve hayvanlara karşı kayıtsız kalacaktır.